A weboldalon cookie-kat(sütiket) használunk, amelyek segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Az Uniós Adatvédelmi Törvény értelmében, ha a Rendben gombra kattintasz, jóváhagyod a cookie-kat. További információkat az Adatkezelési Tájékoztatóban találsz.

Termékek Menü

Jogi nyilatkozat

A szolgáltató neve: Colo Natural Cosmetics Kft.

A szolgáltató székhelye: 2220 Vecsés, Berzsenyi utca 17.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@colo.hu

Cégjegyzékszáma:13 09 166005

Adószáma: 24710088-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36 20 3535969

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-76073/2014.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: ShopRenter.hu Kft./ 4028 Debrecen, Kassai út 129./ info@shoprenter.hu

1. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: www.colo.hu/Segíthetünk?/adatvedelem

2. Általános Szerződési Feltételek és szerzői jog

A weboldal általános szerződési feltételek szabályzata elérhető a következő oldalon: http://colo.hu/Segíthetünk?/aszf

3. Felelősség kizárás

3.1A Szolgáltató kijelenti, hogy törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért, nem vállal felelősséget.

3.2. A Szolgáltató a portálon szereplő esetleges téves információk miatti károkért való felelősségét előre kizárja.

3.3. A Szolgáltató a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

3.4. A honlap tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a honlapon a szolgáltató akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért a Szolgáltató semmilyen természetű felelősséget nem vállal a megjelenő honlap pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

3.5. A Felhasználók a honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, és az szolgáltató nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

3.6. A Szolgáltató nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A Felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy a Szolgáltató nem felelős a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

3.7. A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat az szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal. A weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője, szolgáltatója minősül a szerzői jog jogosultjának.

4A szolgáltatás karbantartása

4.1. Az oldal üzemeltetője jogosult a honlap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

4.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben az oldal üzemeltetője előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor az oldal üzemeltetője mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A Felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező függvénye. Az oldal üzemeltetője mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.

5Vegyes Rendelkezések

5.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

5.2. Ha a jelen nyilatkozat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

5.3. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

6. Szerzői jogok

6.1. Miután a colo.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az colo.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

6.2. A colo.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

6.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

6.4. Tilos a colo.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a colo.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

6.5. A colo.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

6.6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén a Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

Vecsés, 2014. július 3.

blog comments powered by Disqus