A weboldalon cookie-kat(sütiket) használunk, amelyek segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Az Uniós Adatvédelmi Törvény értelmében, ha a Rendben gombra kattintasz, jóváhagyod a cookie-kat. További információkat az Adatkezelési Tájékoztatóban találsz.

Termékek Menü

Nyári Facebbok nyereményjáték

Colo Nyereményjáték szabályzat:

1.       A JÁTÉK ELNEVEZÉSE

A játék elnevezése: “Nyári nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék). A Játék szervezője: Colo Natural Cosmetics Kft (2220 Vecsés Berzsenyi u. 17.)

Szervező nyereményjátékot hirdet a www.facebook.com/coloskincare címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) 2021. 06.01-től 2021. 06.06-ig. A játék időtartama alatt a játékban résztvevőknek a poszt alá kell kommentelniük. A játék végén, a játék ideje alatt a játékban részt vevők közül egy véletlenszerűen kisorsolt ember nyer. Az egy kisorsolt játékos nyereménye egy COLO termékekből álló ajándékcsomag. A nyereményjátékhoz a Facebook-nak nincs köze. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

2.       A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

 

A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

3.       A JÁTÉK IDŐTARTAMA:

 A Játék 2021. június 1. napján kezdődik, és 2021. június 6. 12 óráig tart.

Sorsolás: 2021. június 6. 20 óra

4.       A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki a játék posztja alá kommentet írt. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

5.       A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos írásban jelez a poszt alatt. Más jelentkezési módot ( pl. messenger üzenetet)  a Szervező nem fogad el.

6.       NYEREMÉNYEK:

1 db ajándékcsomag tartalma: 1 db 150 ml 25 SPF+ naptej, 1 db 150 ml Levendulás testápoló tej

7.       SORSOLÁS IDEJE ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

A sorsoláson minden név csak egyszer vehet részt. 

Sorsolás: 2021. június 6-án, 20:00 Szervező a nyertes nevét a sorsolás időpontjában közzé teszi Facebook oldalán. A nyertes Játékos ezt követően felvehetik a kapcsolatot Szervező ügyfélszolgálatával (info@colo.hu) a játékot hirdető Facebook oldalon.

A nyereményt futárszolgálaton keresztül, kapja kézhez a nyertes, a leegyeztetett magyarországi címre, 2021.06.07-11 között. Külföldi címre nem tudjuk kézbesíteni a csomagot. 

 

 

8.       ADATKEZELÉS:

A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. Az Instagram adatlapon, vagy a játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja. Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük. Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni. Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi.

9.       VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa. A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

blog comments powered by Disqus